LightPharm naturalne produkty zdrowotne z dostawą w całej Polsce
Wybierz swoje miasto
Wybierz swoje miasto z listy rozwijanej.
24/7/365
 • Dom
 • Warunki korzystania

Warunki korzystania

Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez Użytkowników z materiałów i usług serwisu (dalej - „Witryna”).

Użytkownicy - osoby fizyczne (w tym przedstawiciele osób prawnych) które mają możliwość wizualnego zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w serwisie.

Administracja witryny jest właścicielem praw autorskich do witryny.

 1. Ogólne warunki
  1. Korzystanie z materiałów i usług Serwisu podlega normom obowiązującym w danym kraju: Polska.
  2. Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną. Uzyskując dostęp do materiałów Witryny, uznaje się, że Użytkownik przystąpił do niniejszej Umowy.
  3. W przypadku korzystania z zasobów Serwisu wymagających podania danych osobowych konieczna jest rejestracja Użytkownika w Serwisie. Czynności rejestracyjne przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Administracja witryny ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Takie zmiany wchodzą w życie po 3 (Trzy) dni od daty umieszczenia nowej wersji Umowy na stronie internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, jest zobowiązany do odmowy dostępu do Serwisu, zaprzestania korzystania z materiałów i usług Serwisu.
  5. Administracja Witryny może skonfigurować dla Użytkowników dystrybucję informacji związanych z zamówieniami, harmonogramami pracy biura, trwającymi promocjami i innymi niezbędnymi informacjami. Newsletter jest realizowany za pomocą wiadomości sms, push lub e-mail. Niezbędne dane kontaktowe podaje Użytkownik podczas rejestracji.

 2. Inne warunki
  1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem danego kraju: Polska.
  2. Żadne z postanowień Umowy nie może być rozumiane jako nawiązanie między Użytkownikiem a Administracją Witryny stosunków agencyjnych, partnerskich, wspólnych działań, osobistych stosunków pracy lub jakichkolwiek innych stosunków, które nie zostały wyraźnie określone w Umowie.
  3. Uznanie przez sąd któregokolwiek z postanowień Umowy za nieważne lub niepodlegające wykonalności nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Umowy.
  4. Brak działania Administracji Serwisu w przypadku naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników postanowień Umowy nie pozbawia Administracji Serwisu prawa do późniejszego podjęcia odpowiednich działań w obronie ich interesów i ochrony praw autorskich do materiałów Witryna chroniona zgodnie z przepisami.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi klauzulami niniejszej Umowy i bezwarunkowo je akceptuje.